Prekių pirkimo – pardavimo sutartis

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (MB Kokybiškos pasalaugos, įmonės kodas 304632324, Kaunas) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų (toliau – prekės) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu https://geliupuoksteskaune.lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikoma Sutartis, galiojanti užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
1.7. Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos prekės – gėlės, gėlių puokštės, kompozicijos su gėlėmis ir kiti gaminiai su gėlėmis (toliau – gėlių kompozicijos) yra prekės pavyzdžiai, pagaminti iš įvairių gėlių (skintų, stabilizuotų, džiovintų, dirbtinių ir pan.), augalų, dekoravimo, įpakavimo medžiagų. Kiekviena Pardavėjo padaryta gėlių kompozicija yra unikali ir gali skirtis savo spalvingumu, formomis, turiniu, medžiagomis ir kitomis savybėmis.
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo ir prekių gavėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Įsipareigojame neatskleisti jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims. Šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki prekės pristatymo ar perdavimo kurjeriams dienos.
3.3. Pirkėjui atsisakius sutarties 3.2. punkte nustatyta tvarka, sumokėti už užsakymą pinigai bus grąžinti pirkėjui per 20 darbo dienų, atskaičiavus perlaidų mokesčius.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja:
4.4.1 pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, kai Pirkėjas užsakė prekių pristatymą.
4.4.2. pateikti prekes Pirkėjui atvykus pas Pardavėją V. Krėvės pr. 82A, Kaune, Pirkėjo nurodytą dieną.
4.4.3. visais atvejais prekės perduodamos Pirkėjui ar Pirkėjo nurodytam gavėjui tik apmokėjus sutartą prekių kainą.
4.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių ar žaliavų atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
5. Prekių užsakymas, gamyba, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti “, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Pinigų pervedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą Pirkėjui patogiausiu būdu: savarankiškai prisijungęs prie savo banko internetinės bankininkystės sistemos ir atlikęs pervedimą, pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą arba nuvykęs į pasirinktą banko skyrių ir atlikęs pervedimą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. naudodamas Paysera.lt – Bankai, mokėjimo kortelės Visa, MasterCard, Maestro taip pat Maxima kasos, RKiosk ir kt. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, Pirkėjas bus nukreiptas į Paysera.lt atsiskaitymo sistemą. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą atsakomybė už duomenų saugumą tenka „Paysera LT“, UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.
5.4.3. mokėjimo kortele naudodamas PayPal mokėjimų sistemą. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą atsakomybė už duomenų saugumą tenka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions Registered Office: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349.
5.4.4. Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele kai atsiskaitymas vyksta pas Pardavėją V. Krėvės pr. 82A, Kaune.
5.5. Pirkėjas užsakęs prekes su pristatymu įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (išskyrus apmokėjimas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele pas Pardavėją V. Krėvės pr. 82A, Kaune), nesumoka už prekes per 1 darbo dieną.
6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir gavėjo vardą, pavardę, telefono numerį. Pardavėjas gali paprašyti papildomos informacijos reikalingos pristatymui – viešbučio kambario numerio, gydymo įstaigos palatos numerio, biuro patalpos numeris ir pan.
6.2. Prekės pristatomos:
6.2.1. Pardavėjo atstovai prekes pristato tik Kaune ir Kauno priemiestyje darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. ir savaitgaliais iš anksto suderintu laiku.
6.2.2. Per šias šventes – Šv.Valentino, Kovo 8, Motinos dieną, pirmiausiai, bus pristatomi tie užsakymai, kurie ankščiausiai suformavo užsakymą. Anksčiausia prekės pristatymo diena yra kita diena po užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo.
6.3. Pirkėjo nurodytas prekių pristatymo dienos laikas (pvz. 11 – 12 val.) yra orientacinis ir gali skirtis nuo faktinio, bet kuriuo atveju Pardavėjas stengsis pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu dienos laiku.
6.4. Prekių pristatymas laikomas įvykdytu, kai prekė yra perduota gavėjui arba jam nesant ar negalint patekti pas gavėją – gavėjo artimiesiems, kaimynams, kolegoms, biuro darbuotojams, viešbučio registratūroje, gydymo įstaigos personalui ir pan.
6.5. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.6. Pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
6.7. Pristatytos siuntos kokybę Pirkėjas turi tikrinti dalyvaujant kurjeriui. Jei Pirkėjas pastebėjo, kad siunta turi pažeidimų: apie tai reikia pasakyti prekes atvežusiam kurjeriui; siuntos pristatymo dokumente pažymėti, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildyti Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą; patikrinti pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuoti nuotraukose.
6.8. Pardavėjui nepavykus perduoti prekės gavėjui dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar gavėjui atsisakius priimti prekę, prekė bus saugojama pas Pardavėją V. Krėvės pr. 82A, Kaune. Gėlių, gėlių kompozicijų saugojimo terminas yra 1 diena, kitais atvejais 7 dienos. Per šį terminą Pardavėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo patalpose. Po šio termino Pirkėjo sumokėti pinigai negrąžinami ir pretenzijos nepriimamos.
7. Prekių kokybės garantija.
7.1. Gėlėms, gėlių kompozicijoms teikiame 12 valandų garantiją dėl kokybės po pristatymo, jeigu jų laikymo sąlygos atitinka šiuos reikalavimus – skintos gėlės yra įmerktos į vandenį; aplinkos temperatūra nuo 15 iki 25 C; nėra tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų; patalpų drėgnumas 55%-60%; stabilizuotos gėlės ir augalai negali būtų įmerkti į vandenį ar laistomi; negalima lankstyti, spausti ir traiškyti gėlių žiedlapių, žiedų, lapų ir žalumos; gėlių ir žalumos negalima išimti iš kompozicijos. Kitoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.
7.2. Pardavėjas negali garantuoti, kad užsakytos gėlės, gėlių kompozicijos bus identiškos parodytai nuotraukoje. Kiekviena Pardavėjo padaryta gėlių kompozicija yra unikali, todėl ji gali skirtis savo spalvingumu, formomis, turiniu, medžiagomis ir kitomis savybėmis. Pardavėjas stengiasi, kad gėlių kompozicija maksimaliai atitiktų pavaizduotą pavyzdį ir turi teisę pakeisti puokštės ar kompozicijos sudėtį išlaikant jos piniginę vertę ir spalvingumą bei formas.
7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas.
8.1. Augalai, gėlės, gėlių kompozicijos gali būti sugrąžintos Pardavėjui, į jo patalpas V. Krėvės pr. 82A, Kaune, per 12 valandų nuo pristatymo, jeigu Pirkėjas turi pretenziją dėl kokybės. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
8.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Dėl grąžinimo rašykite mums el. paštu: info@geliupuoksteskaunas.lt
8.3. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę Pardavėjui Kokybiškos paslaugos, MB. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
8.4. Taisyklių 8.2. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju.
8.5. Augalai, gėlės ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.
8.6. Remiantis LR Civilinio kodekso bei LR Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
8.6.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
8.6.2. augalai, gėlės ir kitos greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
8.6.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
8.6.4. parfumerijos ir kosmetikos prekės;
8.6.5. fotografijos ir kinematografijos prekės;
8.6.6. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
8.6.7. megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius;
8.6.8. kūdikių drabužėlius;
8.6.9. patalynės reikmenis;
8.6.10. žaislus, žaidimus;
8.6.11. meno kūrinius.
8.7. Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
8.8. Ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pateikia užpildytą sutarties atsisakymo formą ir sugrąžina prekes Pardavėjui, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekes ir jos pristatymą jam sumokėtus pinigus. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
8.9. Pardavėjas grąžinimą atlieka naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko su kitu mokėjimo būdu.
8.10. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų:
8.10.1. tol, kol Pirkėjas nesugrąžino prekių Pardavėjui;
8.10.2. jei prekės neatitinka sutarties 8.6. punkte nurodytų reikalavimų grąžinamoms prekėms;
8.10.3. jei prekės nėra toje pakuotėje, kurioje buvo pristatytos arba pakuotė sugadinta, netvarkinga ar kitaip pažeista;
8.10.4. jei prekė buvo naudojama.
8.11. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos prekės (išskyrus augalus, gėles, gėlių kompozicijas), tai padaryti gali elektroniniu paštu info@geliupuoksteskaunas.lt. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
8.11.1. Prekės užsakymo numerį;
8.11.2. Prekės nuotrauką, nekokybiškos prekės vietos nuotrauką, kurioje aiškiai matomas prekės brokas;
8.11.3. Prekės pakuotės nuotrauką;
8.11.1. Aprašyti nekokybiškos prekės požymius.
8.12. Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją ir pateikti atsakymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo žinutės, siunčiamos atviruke, kartu su gėlėmis ar gėlių kompozicija, turinį.
9.7. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
11.
11.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į MB Kokybiškos paslaugos, informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@geliupuoksteskaunas.lt.
11.2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu MB Kokybiškos paslaugos atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas +370 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
11.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tai – elektroninis įrankis, kurio pagalba vartotojai gali pateikti pretenziją pardavėjui, kai prekės ar paslaugos yra įsigyjamos internetu.
12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.